Centrum Opieki Okołoporodowej zajmuje się kompleksową opieką nad kobietą ciężarną, rodzącą, położniczą i jej dzieckiem.
Firma założona 01.01.2012r, przez położną Beatę Marzec, działa w oparciu o kontrakt NFZ w związki z tym usługi są bezpłatne.


Oferujemy:
  • Edukację kobiet ciężarnych od 21 tygodnia ciąży, prowadzoną w formie szkół dla rodziców oraz indywidualnej edukacji w domu pacjenta.
  • Opiekę nad kobietą po porodzie i jej dzieckiem w formie wizyt patronażowych w domu pacjenta. Kobiety i ich dzieci objęte są opieką do 6 tygodnia po porodzie.
  • Porady laktacyjne.
  • Edukacja młodzieży pogadanki w szkołach.
  • Opieka nad kobietą w każdym okresie życia.
  • Opiekę ginekologiczną.
  • Zajęcia edukacyjne prowadzone są w gabinecie przy ulicy Strzelców w Krakowie.